قالیشویی

تمامی تیم پرسنل سرای ابریشم سعی دارند خدماتی ارائه نمایند که مورد رضایت تمامی مشتریان باشد .تمامی هدف این مجموعه ، رضایت شما مشتریان عزیز با هر نوع سلیقه و تخصصی می باشد.چرا که رضایت شما باعث بقای ما میشود. و همچنین شما باعث معرفی دوستان و آشنایان خود میشوید

هــزیـنه شـستشو درجه یک به همراه هزینه حمل و نقل فـرش مـاشینی شما تا 6 مـتـر طی قـرارداد بین سرای ابریشم و کارخانه قالیشویی ادیب پرداخت نموده است لذا تقاضامند است جهت استفاده از آن به موارد زیر کاملا دقت فرمایید در هنگام عقد قرا رداد کوپن را به نماینده کارخانه قالیشویی ادیب تحویل نموده  تا به همراه فرش به شرکت قالیشویی ادیب عودت داده شود در صورت عدم ارائه و صدور فـاکتور امکان کسر مبلغ آن وجود ندارد.